Συμβάσεις

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΡΑΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΡΑΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού

Παραχώρηση Απλής Χρήσης Αιγιαλού