Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » Παλαιότερα » Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο
Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει τους οφειλέτες του πως τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4483/2017, που είναι το πολυνομοσχέδιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο άρθρο 52 ο νόμος αυτός προβλέπει τη δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου ως εξής:– Εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%– 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή 80%– 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή 70%– 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή 60%– 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή 50%Η ρύθμιση έχει ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, δηλαδή δίδεται περίοδος 4 μηνών στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν. Εφόσον ζητήσει κάποιος πληρωμή σε δόσεις, θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη εντός τριών εργασίμων ημερών. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:– 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του ,για οφειλή μέχρι 5.000,00€– 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του ,για οφειλή μέχρι 10.000,00€– 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του ,για οφειλή για 10.000,01€ και πάνωο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.Η αίτηση θα παραλαμβάνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης όπου θα δίδονται πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ρύθμιση.

 

 

Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο
photo