Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2020 » Διαγωνισμός φωτογραφίας του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης με θέμα τοπία και στιγμές του Δήμου μας
Διαγωνισμός φωτογραφίας του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης με θέμα τοπία και στιγμές του Δήμου μας

Το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης δραστηριοποιείται στην πόλη μας, με πολυεπίπεδη και πλούσια προσφορά τόσο στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης όσο και σε πολιτιστικές δράσεις.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεών του σε θέματα πολιτισμού προκηρύσσει ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με θέμα ‘‘Εστιάζοντας σε τοπία και στιγμές του τόπου μας’’ που απευθύνεται στους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης με στόχο να αναδείξουν τον τόπο μας και τα πολιτιστικά του στοιχεία.

Οι βασικοί στόχοι τής δράσης είναι:

Οι συμμετέχοντες στη δράση (μαθητές και δημότες) να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν την τέχνη και τη μαγεία της φωτογραφίας. Η προβολή και ανάπτυξη του Δήμου Μεσσήνης. Τέλος, βασικός στόχος είναι η φωτογραφία να μην παγώνει μόνο τον χρόνο, αλλά να αποτυπώνει με ευαισθησία και να παρουσιάζει αναλλοίωτα τα συναισθήματα στιγμής. Η φωτογράφιση των αξιοθέατων του Δήμου και η δημοσιοποίησή τους στο ευρύ κοινό θα αποκαλύψει γνωστές και άγνωστες πτυχές του Δήμου και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Η Επιτροπή αξιολόγησης και βράβευσης των μαθητών και δημοτών θα είναι 5μελής και θα απαρτίζεται από μέλη αναγνωρισμένου κύρους. Ειδικότερα, θα είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:

1)Αθανασάς Στάθης (φωτογράφος)

2)Δημητρούλια Κέλλυ (δημοσιογράφος)

3)Παναγιωτόπουλος Νίκος (ζωγράφος)

4)Πουλοπούλου Ελένη (φωτογράφος)

5)Τασσόπουλος Γιώργος (φωτογράφος)

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής και Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που κατοικούν εντός του Καλλικρατικού Δήμου Μεσσήνης.
 2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 01/10/2020 έως 13/11/2020.

Οι Φωτογραφίες:

Θα πρέπει να έχουν ληφθεί στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου Μεσσήνης (Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ, Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ, Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ, Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ, Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ) και να έχουν ως θέμα το περιβάλλον, τοπία, αξιοθέατα, οικιστικό ιστό, καθημερινή ζωή και στιγμές του τόπους μας

Επιπλέον:

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με 1 έως 2 φωτογραφίες. Σε διαφορετική περίπτωση (περισσότερες των 2) η συμμετοχή του θα ακυρώνεται.
 • Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί μετά την 01/01/2020.
 • Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες.
 • Οι φωτογραφίες υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά, σε αρχεία μορφής JPEG. και θα έχουν μέγεθος από 2MB έως5MB και ανάλυση τουλάχιστον 240dpi.
 • Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πνευματικό δημιούργημα του/της διαγωνιζόμενου/ης.
 • Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν με κάποιο τρόπο εξασφαλίσει την έγκριση των προσώπων που απεικονίζονται.
 • Τα συγγενικά μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορούν να λάβουν μέρος, αλλά δεν θα μπορούν να βαθμολογηθούν από συγγενή αξιολογητή. Σε αυτή την περίπτωση η βαθμολογία θα προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμολογιών των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Από τον διαγωνισμό αποκλείονται συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης.
 • Οι φωτογραφίες θα κριθούν από Επιτροπή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη.
 • Η βράβευση των νικητών, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα γίνει σε ειδική τελετή, ενώ θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί και έκθεση φωτογραφίας από τις προκριθείσες φωτογραφίες σε εκθεσιακό χώρο που θα επιλεγεί εντός του Δήμου Μεσσήνης.

Οι προκριθείσες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν από τους ενδιαφερόμενους, μετά από ενημέρωσή τους, προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της έκθεσης.
Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 photographiasdiagonismos@gmail.com

 Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης,

με την ένδειξη:

«Συμμετοχή στον διαγωνισμό φωτογραφίας 2020»

 Οι φωτογραφίες θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία που αφορούν τον τόπο κατοικίας, την ηλικία, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το e-mail του διαγωνιζομένου. Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία και την ακριβή τοποθεσία λήψεως της φωτογραφίας.

Ως τελευταία προθεσμία αποστολής των συμμετοχών των ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 13η /11/2020.

Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δεν Γίνονται Δεκτές οι Φωτογραφίες

 • Που φέρουν υδατογράφημα, υπογραφή ή άλλο διακριτό στοιχείο,
 • Έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία σε βαθμό που παραποιείται η πραγματικότητα,
 • Προβάλλουν σκηνές βίας, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο,
 • Έχουν σταλθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.                                                                                                                                                                             Δικαιώματα/ Προσωπικά Δεδομένα
 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας που καταθέτετε με την υποβολή των φωτογραφιών σας, θα πρέπει να είναι ακριβή ώστε, εάν κριθεί απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικοινωνία μαζί σας.
 2. Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται μόνο για τις ανάγκες διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε αρχείο ονομάτων συμμετεχόντων στα γραφεία του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για λόγους πέραν της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό.
 4. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στα κοινωνικά δίκτυα του Σωματείου Εθελοντών. Οι ίδιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει.
 5. Αποκλείεται πάσης φύσεως εμπορική εκμετάλλευση του φωτογραφικού υλικού.
 6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκχωρούν στον διοργανωτή το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, τα ΜΜΕ ή το διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό υλικό για εκθέσεις,  παρουσιάσεις σε εκτυπωμένη φυσική μορφή, προβολές κλπ. χωρίς να εγείρουν οποιαδήποτε χρηματική ή άλλου είδους αποζημίωση.
 7. Αναφορά στον/στην δημιουργό στον/στην οποίο/α ανήκει το έργο θα γίνεται όπου αυτό είναι δυνατόν.
 8. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κακόβουλη χρήση του φωτογραφικού υλικού π.χ. ανάρτηση φωτογραφίας που δεν ανήκει στο άτομο που την υπέβαλε. Στην περίπτωση που αποδειχθεί κακόβουλη χρήση φωτογραφίας ή συμμετοχή στο διαγωνισμό του ατόμου που τη διέπραξε καθίσταται αυτομάτως άκυρη.
 9. Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφισμένων προσώπων. Για ανωτέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις ευθύνεται αποκλειστικά ο/η δημιουργός.
 10. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής διαπιστώσει ότι διαγωνιζόμενος αναδείχθηκε νικητής έχοντας παραβιάσει κάποιον/ους από τους ανωτέρω όρους έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή επιφυλασσόμενος παντός νόμιμου δικαιώματός του.
 11. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού, τη διάρκεια ή ακόμη και να τον ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες με οιονδήποτε τρόπο κρίνει πρόσφορο.

Έπαθλα στους διαγωνιζομένους

Προβλέπονται δύο ξεχωριστές βραβεύσεις για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και τους ενήλικες. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα δοθούν τα ακόλουθα δώρα :

 • 1ο βραβείο (φωτογραφική μηχανή)
 • 2ο βραβείο (gimbal)
 • 3οβραβείο (drone ή action camera)

 Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή τού διαγωνισμού και την βράβευση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 6945568387 & e-mail: photographiasdiagonismos@gmail.com.

Διαγωνισμός φωτογραφίας του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης με θέμα τοπία και στιγμές του Δήμου μας
photo
photo