Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2020 » Μέχρι τις 14 Οκτώβρη οι αιτήσεις για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Μέχρι τις 14 Οκτώβρη οι αιτήσεις για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προτίθεται να προβεί ο Δήμος Μεσσήνης. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας κατά τα 2/3 και δημότες κατά το 1/3, στις συνεδριάσεις της συζητά το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό και άλλες κανονιστικές αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Μετά την κατάθεση των αιτήσεων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τον αριθμό των μελών της Δ.Ε.Δ. η οποία μπορεί να απαρτίζεται από 25 έως 50 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. Εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος, διενεργείται κλήρωση.

Η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική καθώς καλείται να θέτει σε διαβούλευση σημαντικά ζητήματα του Δήμου, να λαμβάνει αποφάσεις και να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν  από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που καλείται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους 3 μήνες, προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                       image

Μέχρι τις 14 Οκτώβρη οι αιτήσεις για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
photo