Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2020 » Διορθωτικές δηλώσεις για τα ακίνητα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης
Διορθωτικές δηλώσεις για τα ακίνητα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης

Διορθωτικές δηλώσεις καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  Δήμου Μεσσήνης  μέχρι 31 Μαρτίου 2020, όσοι δημότες επιθυμούν να επανακαθορίσουν την επιφάνεια ή τη χρήση του ακινήτου τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μεσσήνης, καλούνται οι πολίτες που κατέχουν ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης εφόσον το επιθυμούν να προσέλθουν στο Δημαρχείο Μεσσήνης και να καταθέσουν μέχρι 31-3-2020  εκ νέου ορθή διορθωτική ή αρχική  δήλωση  για τον καθορισμό της επιφανείας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό οφειλομένων φόρων, τελών και εισφορών. Σημειώνεται ότι με τη διορθωτική αυτή δήλωση δεν θα επιβληθεί πρόστιμο για μη προηγούμενη υποβολή ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Επίσης, διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από 1-1-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα (ισόγειο Δημαρχείου) και στα τηλέφωνα:

Σταυρούλα Ντυμένου 2722360102, Δήμητρα  Σταθάκη 2722360182,        Φώτιος Καρούτζος  2722360103, Παγώνα – Ναταλία  Καλογεροπούλου 2722360123.

                                             image 

Διορθωτικές δηλώσεις για τα ακίνητα στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Μεσσήνης
photo