Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2022 » Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η αποσαφήνιση των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 Μεσσήνης
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η αποσαφήνιση των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 Μεσσήνης

Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Μεσσήνης να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης χρήσεων γης στη περιοχή ΛΠ3 του ΓΠΣ Μεσσήνης, με την έγκριση της «Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μεσσήνης για την αποσαφήνιση των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251/Δ’/13-04-2022. Με την τροποποίηση των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 θα επιτευχθεί ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή που ήταν το ζητούμενο για πολλά χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι από την έγκριση του ΓΠΣ Μεσσήνης (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/26.06.2009) μέχρι σήμερα, δεν ορίζονταν καθόλου επιτρεπόμενες χρήσεις στη περιοχή ΛΠ3, με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στο πολεοδομικό καθεστώς της συγκεκριμένης περιοχής. Ενώ η ΛΠ3 δεν χαρακτηριζόταν στο σύνολό της ως γη υψηλής παραγωγικότητας, στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν συνολικά ως τέτοια, με την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης να μην μπορεί να εκδώσει άδειες δόμησης στο σύνολο της περιοχής.

Με την έγκριση της νέας ρύθμισης των χρήσεων γης στη ΛΠ3, γίνεται λεπτομερής διαβάθμιση της αγροτικής γης σε χαμηλής και μέσης παραγωγικότητας και καθορίζονται οι αντίστοιχες επιτρεπόμενες χρήσεις και προϋποθέσεις.

Στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 59/2018 για την «αγροτική χρήση» και εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης του από 24-05-1985 Π.Δ. (Δ΄ 270). Συγκεκριμένα, καθορίζονται χρήσεις:

  • Κατοικίας για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης.
  • Τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 30 κλίνες.
  • Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμη­λής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
  • Αγροτικών εγκαταστάσεων.
  • Γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία.
  • Εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Ο επανακαθορισμός των χρήσεων στη περιοχή ΛΠ3 του Γ.Π.Σ. Μεσσήνης αποτελεί την απαρχή για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική μιας σημαντικής περιοχής του Δήμου, που παραμένει αναξιοποίητη για πολλά χρόνια. Η ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσει πόλο έλξης για την παραθεριστική κατοικία και τις τουριστικές επενδύσεις συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η αποσαφήνιση των χρήσεων γης στην περιοχή ΛΠ3 Μεσσήνης
photo
photo