Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Νέα του Δήμου » Δελτία Τύπου » 2022 » Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Η Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης, του Δήμου Καλαμάτας και της «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ».

Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην υποστήριξη για την μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση υλοποίηση της προαναφερθείσας πράξης «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού 744.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, βάσει των όσων προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», Άξονας Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και στη σχετική απόφαση ένταξης.

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι μια ειδική εγκατάσταση που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου του Ν. ν4039/2012. Στοχεύει δε στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δύο συνεργαζόμενους ΟΤΑ στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Η κατασκευή του καταφυγίου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Δήμων Μεσσήνης και Καλαμάτας. Θα λειτουργεί ως προσωρινός χώρος παραμονής και περίθαλψης και προβλέπεται να γίνει σε έκταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης και συγκεκριμένα, σε αγροτεμάχιο 12.277,83 € τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Λιγδού» ή «Μακαρία», ιδιοκτησίας του Δ. Μεσσήνης.

 

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
photo