Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου
Η 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       05  – 01  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :           313

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 2η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 10 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 


θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

 Απόφαση για την σύναψη  της 3ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ’ αρ. 1/2020 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών Δήμου Μεσσήνης και Νομικών Προσώπων έτους 2020-2024 – Ομάδες Α, Ζ, Η.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και Βιώσιμης Πόλης με τίτλο: «Μελέτες για Ασφαλτοστρώσεις, Αναπλάσεις Πεζοδρόμιων, Κατασκευή Αποδυτηρίων, Νομιμοποίηση Σχολικών Κτηρίων».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 3.             

Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και Δήμου Μεσσήνης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της  Τ.Κ. Πεταλιδίου»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 4.             

 Χορήγηση παράτασης για το έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Διοδίων»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 5.             

 Εξέταση της από 7-7-2022 ένστασης του Γεωργίου Χαρίτου, αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου του Δήμου Μεσσήνης» κατά: Της αρ. 11010/16-6-2022 Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μεσσήνης με θέμα: Έκπτωση αναδόχου από το έργο: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Αβραμιού, Στρεφίου και Πανιπερίου του Δήμου Μεσσήνης (ΑΔΑ: Ψ9ΙΕΩΚ4-ΛΗΚ).

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος