Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια περιφοράς
Η 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη   23   – 06  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      12495

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην έκτακτη 20η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς στις 23 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και με ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.             

Έγκριση σύγκλησης  συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής , ως κατεπείγουσας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Το  κατεπείγον συνίσταται:

 

στο ότι για την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την εκλογική αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 σύμφωνα με την ΚΥΑ 54600/22-06-2023 (4005/τ.Β΄/22-06-2023).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος