Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου
Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 2023 στις 24 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Μεσσήνη   20   – 01  –  2023      

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      Αριθ. Πρωτ :       1229

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 24 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης: 

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Μεσσήνης» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας» στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. 

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Πράξης  με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μεσσήνης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

4. 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 2.278.000,00€

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

5. 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6. 

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7. 

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος