Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου
Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη   24   – 04  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      7837

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 14η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 28 Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και με ώρα 09:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για την χρήση της εφαρμογής GOV.GR Wallet στα ΚΕΠ Δήμου Μεσσήνης & προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών» ΟΜΑΔΕΣ Α, Δ -  Κατακύρωση διαγωνισμού

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την λειτουργία  αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντινών)

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στην Κοινότητα  Βλάσση για την στέγαση του γραφείου της Κοινότητας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση του κυλικείου του δημαρχείου Μεσσήνης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Ορισμός υπολόγου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Εξειδίκευση πιστώσεων 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος