Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου
Η 14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη         23  – 05 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :           9180 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 14η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27 Μαϊου 2022 ημέρα Παρασκευή   και με ώρα 09:45 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.             

Λήψη απόφασης «Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών» βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης με αρ.  11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 2.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την λειτουργία  αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας)

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» -Οριστικός Ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» - Προσωρινός Μειοδότης

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 7.             

Απαλλαγή υπολόγου-Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος