Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στις 10 π.μ.
Η 15η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στις 10 π.μ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Μεσσήνη   08   – 05  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                        Αριθ. Πρωτ :      8746

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 15η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 12 Μαϊου 2023 ημέρα Παρασκευή και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» - ΟΜΑΔΕΣ 1,2,4 -  Κατακύρωση διαγωνισμού.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Έγκριση δαπανών και κοινοχρήστων ακινήτου Δήμου Μεσσήνης επί της οδού Αναγνωσταρά 8-Μεσσήνη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Εξειδίκευση πιστώσεων 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος

 

 

New layer...