Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2023
Η 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη     30 – 06  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :      13046

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 21η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 5 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023» με διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Αποδοχή χρηματοδότησης από Π.Ε.Δ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης Μεσσήνης.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Εξειδίκευση πίστωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος