Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου 2023
Η 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη     14 – 07  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :   14154   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 23η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη  και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Αποδοχή απόφασης ΑΕΠΠ, ακύρωση αποφάσεων ΟΕ και αναπομπή διαδικασίας στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

  1. 2.             

 Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια Γάλακτος για τους εργαζομένους στο Δήμο Μεσσήνης»- Προσωρινός ανάδοχος»

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Εξειδίκευση πίστωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος