Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιουλίου 2023
Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη   21  – 07  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :     14797

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 24η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 25 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη  και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

   θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ-  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ " - κατακύρωση διαγωνισμού

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ» με διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός επιτροπής διαγωνισμού

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Εξειδίκευση πίστωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Ορισμός υπολόγου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος