Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ.
Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Αυγούστου και ώρα 11:30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       19  – 08 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       15499  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 24η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα  11:30 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ν.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 2.             

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την υπηρεσία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 3.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην κοινότητα Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Πάρκ το διάστημα από 11-09-2022 έως 30-09-2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.             

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και Δήμου Μεσσήνης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση-Αντικατάσταση του Εξωτερικού υδραγωγείου του πρώην Συνδέσμου Ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 5.             

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης και Δήμου Μεσσήνης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της  Τ.Κ. Πεταλιδίου», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 6.             

Αποδοχή χρηματοδότησης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 7.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» - ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ - Κατακύρωση διαγωνισμού 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»  - Κατακύρωση διαγωνισμού 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016 της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024, ΟΜΑΔΕΣ Β, ΣΤ – Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου  - Ανάδειξη νέων προσωρινών αναδόχων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.          

Ακύρωση των με αρ. 195/2022 και 142/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης κατά το μέρος (ΟΜΑΔΑ Α), που έκαναν αποδεκτή την προσφορά της επιχείρησης AkriMan Ε.Ε. και την αναδεικνύουν προσωρινή ανάδοχο - ανάδειξη της εταιρίας με διακριτ. Τίτλο «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.», ως προσωρινής αναδόχου για τη ΟΜΑΔΑ Α.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΚ ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ – ΧΑΤΖΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΑΡΑ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 13.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ’’»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 14.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 15.          

Έγκριση προδιαγραφών εργασίας: «επισκευή κάδων απορριμμάτων».

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 16.          

Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Απόδοση εντλάματος προπληρωμής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 19.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 20.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 21.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

         

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

       Δήμαρχος