Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
Η 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       02  – 09 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       16304

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 25η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και με ώρα  10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης –ορισμός επιτροπών.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής του επαναληπτικού  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Β «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ» για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:  «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ στους ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟ ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Καθορισμό τιμών ενοικιάσεις  χώρου παρουσίασης αγροτικών-γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού – γεωργικού εξοπλισμού

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 ΤΟΥ Α΄ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1-2-3&4»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 5.             

Χορήγηση παράτασης για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης  ‘‘Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης’’»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 6.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

         

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

           Δήμαρχος