Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου
Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 1η Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη   28  – 07  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :    15454

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 26η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 01 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

   θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Ανάθεση σε δικηγόρο γνωμοδότησης επί της ασκηθείσας αγωγής της κ. Κωνσταντίνας Κουτσούλη συνδεομένης με το Δήμο Μεσσήνης με έμμισθη εντολή αφορώσα την μετάταξή της σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο λόγω μεταπτυχιακού τίτλου και έκδοσης σχετικής απόφασης του ΑΠ.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 2.             

 Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 3.             

Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 4.             

Έγκριση και Παραλαβή της μελέτης με τίτλο οδοποιίας: Μελέτη Ασφαλτόστρωσης των αγροτικών δρόμων «Μυρτοποταμιά-3η Ε.Ο.», «Στην Τ.Κ.Ανδρούσας» και «Εντός Αναδασμού Τ.Κ.Λάμπαινας» του Δήμου Μεσσήνης για τα τμήματα «Στην Τ.Κ. Ανδρούσας» και «Εντός Αναδασμού Τ.Κ. Λάμπαινας»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 5.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» - Κατακύρωση διαγωνισμού

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Εξειδίκευση πίστωσης

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος