Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου
Η 26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       08  – 09 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :       16722

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 26η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρη και με ώρα  10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.             

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της πράξης με τίτλο: Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5034529.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την Πράξη με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 4.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022- Β ΦΑΣΗ». 

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 5.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ –ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». 

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 6.             

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές με τα συνοδά τους υδραυλικά

έργα στη ΔΕ Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης»

 

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 7.             

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. για το έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β’ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 8.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 9.             

Ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

         

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

                                                                                                     Δήμαρχος