Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου
Η 29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη   18  – 08  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :     16936

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 29η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

   θεματα

 

  1. 1.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» - Κατακύρωση διαγωνισμού

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» » - Κατακύρωση διαγωνισμού

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 3.             

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στη Κ. Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 08/09/2023 έως 30/09/2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023» - Κατακύρωση διαγωνισμού  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Εξειδίκευση πίστωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος