Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου
Η 33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 11 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη    07 – 09  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :   18216  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 33η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Σεπτεμβρίου  2023 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 13:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

   θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

 Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΠΕΛ22 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου με τίτλο: «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάστηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020» , της πράξης με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ στο Δήμο Μεσσήνης».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» -Προσωρινός Ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Ορισμός υπολόγου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Εξειδίκευση πίστωσης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος