Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου
Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μεσσήνη   11  – 11 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                Αριθ. Πρωτ :    21308

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 35η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και με ώρα  10:00 μ.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 2.             

Εγκριση σκοπιμότητας σύναψης  προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεσσήνης για το έργο «Νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης» και  έγκριση των όρων αυτής.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 4.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016 της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024, ΟΜΑΔΑ Β – Απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Β – Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ΟΜΑΔΑ Β

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 5.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν4412/2016, της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  - Κατακύρωση διαγωνισμού για τις Ομάδες: 5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 6.             

Τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισμού ελεγχόμενης στάθμευσης στη Μεσσήνης με προσθήκη περίπτωσης.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 7.             

Έγκριση της επικαιροποιημένης-ως προς τον προϋπολογισμό-μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 8.             

Έγκριση πρακτικού την Επιτροπής Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού   για το έργο «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ»- Κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 9.             

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για την υπηρεσία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»- Κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 10.          

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ   ΣΤΕΓΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΣΤΙΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ   Π.Δ.  99/2017»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» 

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσίας διεξαγωγής εκδήλωσης προβολής ταινιών βουβού κινηματογράφου, συνοδεία πιάνου & σεμινάριο χρήσης μουσικής σε βουβές ταινίες στο Φιλοσοφικό Κέντρο Μεσσήνης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.          

Επιστροφή χρημάτων από τροφεία παιδικών σταθμών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 16.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Δήμαρχος