Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου
Η 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Μεσσήνης στις 20 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μεσσήνη    16 – 12 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ :    24158

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                           Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 41η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 20  Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη  και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Δήμαρχος