Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » H 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουλίου
H 19η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       01  – 07 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :        12046     

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 19η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 5 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα  10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.             

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ. 55/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.             

Εξωδικαστικός συμβιβασμός καταβολής εισφοράς

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 3.             

Γνωμοδότηση για τη διαγραφή του ποσού προσαυξήσεων κ. Γεωργίου Ζαλμά του Διονυσίου και εξόφληση κεφαλαίου που είχε καταλογιστεί και αφορά την με αρ. 5/98 πράξη προσκυρώσεως-αναλογισμού για τη διάνοιξη-διαπλάτυνση της οδού Μητροπέτροβα Δήμου Μεσσήνης.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.             

Αποδοχή επιχορήγησης ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & τροποποίηση προϋπολογισμού.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 5.             

Αποδοχή χορηγίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 6.             

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού: ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024» - Προσωρινός ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 7.             

Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2022 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  με θέμα ’’ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021’’

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2022 απόφασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  με θέμα ’’ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021’’

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Λήψη απόφασης «Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών» βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης με αρ.  11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 10.          

Κατάρτιση όρων Διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού  της υπηρεσίας : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκδοσης – προμήθειας Βιβλίου με τίτλο ‘’ Το Νησί και τα χωριά του Δήμου Μεσσήνης στην Επανάσταση του 1821’’»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

         

                                                                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

                                                                                                     Δήμαρχος