Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου
Η 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     21 – 04 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 11η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 27η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.             

Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» -Προσωρινοί ανάδοχοι

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την υπηρεσία  <<Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας της Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης για τα έτη 2022,2023>>

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 3.             

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του Άρθρου 199 του Ν. 3463/06 με τίτλο «ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ , ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 2.441.000,00€ - κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 5.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 6.             

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 7.             

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 8.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 10.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος