Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου
Η 28η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη   04  – 08  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :     15962

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 28η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 9 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

   θεματα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.             

Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 2.             

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή για το έργο ‘‘ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ’’-Κατακύρωση Σύμβασης

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 3.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Αντιπυρική προστασία υποδομών Δ.Ε.Μεσσήνης, Δ.Ε.Ανδρούσας, Δ.Ε.Τρικόρφου και Δ.Ε.Ιθώμης (Β΄ΦΑΣΗ)»  και σκοπιμότητα αυτής

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

  1. 4.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023» - Προσωρινός Ανάδοχος

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 5.             

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου εξαμήνου 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Απαλλαγή υπολόγου-Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.             

Εξειδίκευση πίστωσης

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

 

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος