Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου
Η 17η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Μεσσήνη       10  – 06 –  2022    
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                  Αριθ. Πρωτ :     10685       
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 17η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 15 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα  09:15 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

1.        Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το έργο «Αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. σε κτίριο δημοτικής βιβλιοθήκης και δημοτικού ωδείου» -  Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.        Eγκριση υποβολής πρότασης στην με Α.Π. 139861/09-05-2022 Πρόσκληση/Aνακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης  στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» της πράξης με τίτλο: «Παράκαμψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η Επαρχιακή οδό (Κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (πρώην ε.ε. 2020ΣΕ07100005)».     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
3.        Καταρτιση ορων Διακηρυξης και ορισμος Επιτροπης Διαγωνισμου  της υπηρεσιας : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»    ΡΟΥΤΣΗΣ
4.        Χορήγηση παράτασης για τo έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 ΤΟΥ Α΄ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1-2-3&4»    ΡΟΥΤΣΗΣ
5.        Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 8Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ»    ΡΟΥΤΣΗΣ
6.        Παράταση του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ    ΡΟΥΤΣΗΣ
7.         Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «Έργα και εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης»    ΡΟΥΤΣΗΣ
8.        Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»    ΡΟΥΤΣΗΣ
9.        Απολογισμός διαχείρισης έτους 2021    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
10.        Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης χώρων αιγιαλού & παραλίας    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
11.        Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 154/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2024, ΟΜΑΔΕΣ Β, ΣΤ  και υποχρεωτική πρόσκληση της προσωρινής αναδόχου εταιρείας “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” για εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
12.        Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
13.        Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
14.        Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022     ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ
          
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος
    Δήμαρχος