Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου
Η 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     04– 04 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      5735

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 9η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 8η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.                

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 2.                

Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας κατά τη δικάσιμο της 14ης  Απριλίου 2022.

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 3.                

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022/Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

  1. 4.                

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 5.                

Ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.                

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.                

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.                

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος