Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2022
H 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     24– 03 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      5036 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         

Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 8η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29η Μαρτίου  2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.                

Γνωμοδότηση για την κατάθεση αιτήσεως ορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2882/2001..

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.                

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» με διαγωνισμό, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης – ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 3.                

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.                

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την λειτουργία  αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας)

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 5.                

Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών «Επιστημονικής ημερίδας για το Αρχαίο Δράμα».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 6.                

Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Έργα και εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 7.                

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ »

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 8.                

Ανάθεση στον Εντεταλμένο Συμβολαιογράφο Δημοσίου Εφετείου Ναυπλίου κ. Κωνσταντίνο Μιχελή για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου οι όροι του οποίου εγκρίθηκαν με την 164/2021 Α.Δ.Σ.  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.                

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.             

Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας εκατό (100) βιβλίων «Τα σφυρήλατα στις αστικές κατοικίες της Μεσσήνης(Νησί) 19ος – 20ος αιώνας»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών δαπανών εκδήλωσης « 2η Φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Νεανίδων, Κλειστό Γυμναστήριο Μεσσήνης, 15/04/2022 -17/04/2022»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 13.             

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 14.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος