Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου
Η 30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μεσσήνη   25  – 08  –  2023     

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                            Αριθ. Πρωτ :     17340

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 30η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

   θεματα

 

  1. 1.             

Εισήγηση για λήψη Απόφασης σχετικά με την προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης στην ιδιοκτησία του Νικολόπουλου Απόστολου & Λουκά Σταυρούλας στο Ο.Τ. 228 του Ρ.Σ. Μεσσήνης, μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 2.             

Αποδοχή της μελέτης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 7,5tn ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ» προϋπολογισμού 145.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

  1. 3.             

Καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων κοινόχρηστού χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 4.             

Εξειδίκευση πίστωσης

 

  1. 5.             

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνηση αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 6.             

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - προϋπολογισμού έτους 2023

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος