Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ.
Η 4η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη         17  – 02 –  2021   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :         2575 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 4η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 21η Φεβρουαρίου  2022 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 10:00 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.      

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την Πράξη: «Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών». 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 2.      

Έγκριση πρακτικής άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μεσσήνης

ΤΣΕΛΙΟΥ

  1. 3.      

Έγκριση μελετών για την παροχή υπηρεσίας «Κλαδέματα και άρσεις επικινδυνότητας δέντρων και φοινικοειδών Δ.Ε.Μεσσήνης, Δ.Ε.Ανδρούσας, Δ.Ε.Τρικόρφου και Δ.Ε.Ιθώμης έτους 2022»  και «Κλαδέματα και άρσεις επικινδυνότητας δέντρων και φοινικοειδών Δ.Ε.Πεταλιδίου, Δ.Ε.Βουφράδων, Δ.Ε.Αίπειας και Δ.Ε.Αριστομένη έτους 2022»  και σκοπιμότητα αυτών

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 

  1. 4.      

Έγκριση δαπάνης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων & ΚΕΚ Δήμου Μεσσήνης  

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

  1. 5.      

Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

  1. 6.      

Ανανέωση συνδρομής στο ΕΔΔΥΠΠΥ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.      

Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  1. 8.      

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συμπληρωματικά έργα συλλογής  και διάθεσης των όμβριων  υδάτων στην Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

  1. 9.      

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ 

10.   

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ»

ΡΟΥΤΣΗΣ 

11.   

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» 

ΡΟΥΤΣΗΣ

12.   

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

13.   

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

14.   

Εξειδίκευση πιστώσεων  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος