Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου
Η 13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 11 Μαϊου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη     06 – 05 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      7786 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 13η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Μαϊου 2022 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα 13:30 μ.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμούς και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Έγκριση Υποβολής  Πρότασης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στην με αριθμ.πρωτ.2479/27-04-2022 Πρόσκληση  του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», του Χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2022.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 2.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεσσήνης και ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Μεσσήνης».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και Δήμου Καλαμάτας για την Πράξη με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 4.             

Ανάθεση σε/στον Εντεταλμένο Συμβολαιογράφο Δημοσίου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 5.             

Λήψη απόφασης «Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-67 ετών» βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης με αρ.  11/2017 του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 6.             

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2022.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 7.             

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή αποδυτηρίων ποδοσφαίρου και τένις στο αθλητικό κέντρο Λαζαρίνας στην Δ.Κ. Μεσσήνης».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 8.             

Χορήγηση παράτασης  της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πράξη με τίτλο: «Σύνταξη υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή  λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου της Π.Ε.Μεσσηνίας».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 9.             

Έγκριση πρόθεσης συνεργασίας στην ψηφιακή πλατφόρμα δικτύωσης, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης μικρών μουσείων του προγράμματος DigiSMALL.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 10.          

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού κατασκευής του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 8η ΕΠΑΡΧΙΚΗ ΟΔΟ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 11.          

Έγκριση πρακτικού του έργου : «Έργα και εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης» - Προσωρινού Αναδόχου

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Αποδοχή της αίτησης, της αναδόχου Κ/ξίας Ιωάννης Τσούσης-Μαρία Αναστασοπούλου, διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές κοινότητες Βελίκας-Ανάληψης-Καρτερολίου και οικισμού Ριζομύλου της τ.κ. Καρποφόρας» - - Προσωρινού Αναδόχου

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 13.          

Έγκριση 2ο Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 14.          

Έγκριση παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 15.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 16.          

Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεως Μεσσήνης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δημου μεσσηνης του 4ου Τριμήνου 2021

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δημου μεσσηνης του 1ου  Τριμήνου 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 19.          

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για εξυπηρέτηση δημοτών μέσω ΔΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 20.          

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 21.          

Έγκριση υπολόγου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 22.          

Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 23.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 24.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 25.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος