Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου
Η 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       07  – 07 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :      12457     

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 20η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και με ώρα  10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.             

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 2.             

Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Τμήμα κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μεσσήνης

ΤΣΕΛΙΟΥ-ΜΟΥΡΟΥΦΑ

 1. 3.             

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 11/9/2022 έως 30/9/2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.             

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της  Τ.Κ. Πεταλιδίου».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 5.             

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την δράση με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων–Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Μεσσήνης» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 6.             

Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 7.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 12.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

         

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

                                                                           Δήμαρχος