Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου
Η 16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσσήνη       03  – 06 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :          10176  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη 16η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 07 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη   και με ώρα  09:45 π.μ., δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και  σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.             

Έγκριση σύναψης προγραμματικής συμφωνίας (σύμβασης)  με το ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για υποβολή Πρότασης για «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»  και έγκριση των όρων αυτής

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 2.             

Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Aστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μεσσήνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» - τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 1. 3.             

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.             

Έγκριση προδιαγραφών υπηρεσίας: «Διαχείριση στόλου οχημάτων»

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 5.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Διαμορφώσεις χώρων πρασίνου Δήμου Μεσσήνης» και σκοπιμότητα αυτής

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 6.             

Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022» και σκοπιμότητα αυτής

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ

 1. 7.             

Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής για το έργο: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΠΡΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Β’ ΦΑΣΗ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»-Κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 8.             

Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού κατασκευής του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 8η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ» - Κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 9.             

Έγκριση προδιαγραφών εργασίας: «Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 10.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 11.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 13.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΕ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 14.          

Ορισμός υπολόγου για ταχυδρομικά τέλη

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 15.          

Απαλλαγή βεβαιωμένων  τροφείων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 16.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχημάτος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος