Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής » Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου
Η 31η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεσσήνη      07 – 10 –  2022   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ :      18848

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Προς:   Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 31η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 11 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και με ώρα  10:00 π.μ., δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της  εγκύκλιου   374/39135/30.05.2022  για την  λήψη απόφασης  στα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1.             

Αποδοχή χρηματοδότησης από το «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» για την εκτέλεση της πράξης «Παράκαμψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με 8η Επαρχιακή οδό» (πρώην ε.ε 2020ΣΕ07100005) με κωδ. ΟΠΣ 5180799.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 2.             

Ανάθεση της σύνταξης πρόσθετων πράξεων δανειστικού συμβολαίου της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μεσσήνης»

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 3.             

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 4.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 1/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής        Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα: ‘Εγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2020.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 5.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 2/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής        Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα: ‘Εγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2021.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 1. 6.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 8/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα:. Έγκριση ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων έτους 2019.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 7.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 9/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα:. Έγκριση ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων έτους 2020

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 8.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 10/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα:. Έγκριση ισολογισμού οικονομικών καταστάσεων έτους 2021

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 9.             

Έγκριση της υπ΄αρ. 11/2022 απόφασης ΔΣ του Ιδρύματος «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 10.          

Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  -Προσωρινός μειοδότης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 11.          

Έγκριση πρακτικού του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 της επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΠΟΥΚΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ”- Κατακύρωση διαγωνισμού

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 12.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 13.          

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 14.          

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές κοινότητες Βελίκας-Ανάληψης-Καρτερολίου και οικισμού Ριζομύλου της τ.κ. Καρποφόρας»

ΡΟΥΤΣΗΣ

 1. 15.          

Απαλλαγή υπολόγου-Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 16.          

Ορισμός υπολόγου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 17.          

Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 18.          

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος και μετακίνησης αιρετών

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 1. 19.          

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού Έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ

    

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

       Γεώργιος Αθανασόπουλος

     Δήμαρχος