Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης για την υλοποίηση της Πράξης "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ"
Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης για την υλοποίηση της Πράξης "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ"

Ο Δήμος Μεσσήνης  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «Έργα και Εργασίες ανάπλασης εμπορικού κέντρου Μεσσήνης» με προϋπολογισμό 1.070.000,00  ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

07 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ 01

ΜΕΛΕΤΗ 02

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ