Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ- ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ- ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 199149) για την συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ –ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ- ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ», προϋπολογισμού  60.000,00 ευρώ (ανευ ΦΠΑ 24%).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ