Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » “Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παραλαβής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,5,6,7,8»”
“Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παραλαβής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,5,6,7,8»”

Μετατίθεται η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου Δήμου Μεσσήνης.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ