Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11-04-2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1552-56/2022
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.6671.0002, 10.6671.0003, 15.6671.0002, 15.6671.0003, 15.6672.0002, 15.6672.0003, 20.6671.0002, 20.6671.0003, 20.6672.0002, 20.6672.0003, 30.6671.0002, 30.6671.0003, 30.6672.0002, 30.6672.0003, 35.6671.0003, 50.6671.0002, 50.6671.0003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.615,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (205.362,86 € με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05-05-2023
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15:00 μ.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11-05-2023
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ -  
ΕΕΕΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ XML (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) –
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) -
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Β (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) -
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) -