Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30-11-2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 532/22/02-11-22
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ: 60/6699.0011, 15/6495.0003, 10/6634.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 43.909,06 € χωρίς Φ.Π.Α. (53.533,26 € με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21-12-2022
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15:00 μ.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-12-2022
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10:00 π.μ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ -

ΕΕΕΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ XML (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) –

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ) -