Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Δημάρχου » Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης
Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42) και της από 11.3.2020 Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αποφασίζει την προσωρινή αναστολή όλων των υπαίθριων λαϊκών αγορών που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης μέχρι τις 28 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας που εγκυμονεί η εμφάνιση ή και η διάδοση του κορωνοϊού και μετά το πέρας την προαναφερόμενης ημερομηνίας, θα γίνει επανεκτίμηση.

 

   

Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης
photo