Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου
Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     30  –  06  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.             13048

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                              

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                                            Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010, στις 5 Ιουλίου 2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1. 1.     

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. “ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ”, για την υλοποίηση της πράξης «Πολεοδόμηση β΄ κατοικίας στην Μπούκα και πολεοδόμηση πλησίον οικισμού Μαυρομματίου ΠΟΕ1 του Δήμου Μεσσήνης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  1. 2.     

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής  Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγράφων για το 1ο ΚΔΑΠ Δήμου Μεσσήνης

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 3.     

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής  Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγράφων για το ΚΔΑΠ Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 4.     

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1. 5.     

Παραχώρηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης Αγίου Νικολάου (Λαζαρίνας) τεσσάρων (4) γηπέδων αντισφαίρισης στον Σύλλογο Αντισφαίρισης Μεσσήνης

ΜΑΚΡΗΣ

  1. 6.     

Έγκριση εκμίσθωσης και καθορισμός κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ. Καθορισμός τέλους εκμίσθωσης χώρου.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 7.     

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω απορίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 8.     

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω αναπηρίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1. 9.     

Χορήγηση παράτασης για την επιστημονική υπηρεσία: ‘‘Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μεσσήνης»’’

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

10.  

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

11.  

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

12.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Φύκιρης