Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου
Η 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   17  – 04 –  2024   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    7869      

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                       

ΠΡΟΣ:

  1. A.   Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

  1. B.   Δήμαρχο  

κ. Αθανασόπουλο Γεώργιο                                           

 

  Γ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεωντου Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67Α παρ.2 ν.3852/10, (όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23), στις 26 – 04 – 2024   ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:15.  

Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί ένα θέμα προς συζήτηση η Τρίτη  23 Απριλίου  2024.  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ