Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 25 Ιανουαρίου
Η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 25 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ     20  –  01  –  2023   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      1230          

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ              

ΠΡΟΣ: 

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν: 

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                              

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  25  Ιανουαρίου  2023 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Α.Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. 

Συζήτηση λήψη απόφασης για τα προβλήματα που προέκυψαν στην  ελαιοκαλλιέργεια

ΡΟΥΤΣΗΣ

2. 

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών & διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

4. 

Βράβευση πρωτευσάντων μαθητών/μαθητριών  στη  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

5. 

Τροποποίηση της υπ’ αρ.  33/2022 Απόφασης Δ.Σ. Μεσσήνης «Συγκρότηση Ενιαίας Σχολικής επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσσήνης» για την αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

6. 

Μείωση από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων  

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

7. 

Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. 

Συγκρότηση επιτροπής εκτιμήσεων & επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ.  270/81

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

9. 

Έγκριση  ανανέωσης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

10. 

 Έγκριση πρωτοκόλλου του Δέκατου τρίτου  (13ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.07.2022 έως 30.09.2022 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας               ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11. 

Έγκριση πρωτοκόλλου Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.07.2022 έως 30.09.2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12. 

Έγκριση 2ης  χρονικής παράταση της υπ’ αριθ. 19142/25-10-2021 με ΑΔΑΜ: 21SYMV009422729 και ΑΔΑ: ΩΦ9ΚΩΚ4-4ΗΜ, σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (ομάδες 1, 2, 3, 4).

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

13. 

Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων Αποκριάς στον Δήμο Μεσσήνης

ΔΑΒΙΛΛΑΣ

14. 

Έγκριση  απόφασης  υπ΄αρ. 2/2023 της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.   με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης- Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.»  

ΔΑΒΙΛΛΑΣ

15. 

Έγκριση  απόφασης  υπ΄αρ. 1/2023 της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.  με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης- Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.»  

ΔΑΒΙΛΛΑΣ

16. 

Έγκριση  απόφασης  υπ΄αρ. 4/2023 της Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ. με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Μεσσήνης- Κ.Ε.Α.ΔΗ.Μ.»

ΔΑΒΙΛΛΑΣ

17. 

Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

18. 

Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή του δικτύου (μετατόπιση στύλου Χ.Τ. του Υ/Σ-4) στην Πόλη της Μεσσήνης  από την ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

19. 

Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργων

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

20. 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος -Προϋπολογισμού έτους 2023

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης