Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουλίου
Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     22 –  07  – 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.    13637         

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 15η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  27  Ιουλίου 2022 ημέρα  Τετάρτη. και με ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Ενημέρωση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ   - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»

 

  1.  

Έγκριση πρακτικού επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ

  1.  

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω αναπηρίας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1.  

Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου, Μορφωτικός Σύλλογος Πολυλόφου Μεσσηνίας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1.  

Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεσσήνης

ΜΑΚΡΗΣ

  1.  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  έτους 2022

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  1.  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Προϋπολογισμού  έτους 2022

ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης

 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ