Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022
Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     19  –  08  – 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.         15512   

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 16η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  24  Αυγούστου  2022 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα 18:30, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση τροποποίησης του κτηματολογίου του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ 8Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ», κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων. 

  1.  

Έγκριση χώρου παρουσίασης αγροτικών-γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικού – γεωργικού εξοπλισμού

  1.  

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων 

  1.  

Μείωση από  Δημοτικά Τέλη  και  Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων

  1.  

Εποχιακή λειτουργία  επιχείρησης

  1.  

Έγκριση του από 09-08-2022 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 2ο τρίμηνο 2022 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

  1.  

Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης σε αθλητικούς συλλόγους για αγώνες & προπονήσεις

  1.  

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικούς συλλόγους για αγώνες & προπονήσεις

  1.  

 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Προϋπολογισμού  έτους 2022

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης