Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19-07-2023
Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19-07-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     14  –  07  –  2023  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     14211    

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                                            Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά περιφοράς στις 19-07-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 375/απ 39167/02.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2023.   

2.Επέκταση δημοτικού φωτισμού

  1. 3.    Έγκριση παράτασης με χορήγηση οριακής προθεσμίας από την υπηρεσία  για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Φύκιρης