Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2022
Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     02  –  09  – 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.        16306

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

               

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις  7 Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα  Τετάρτη και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  

Έγκριση της 65/2022 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με Θέμα: «Έγκριση τιμολογίων στο δίκτυο  άρδευσης της ΤΚ Στρεφίου με  βάση την  υπ αριθμ 119/2021  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜ»

  1.  

Απαλλαγή από τέλη  καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων

  1.  

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Λούνα Παρκ το διάστημα από 11/09/2022 έως 30/09/2022.

  1.  

Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών υπέρ Δήμου 

  1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου του Εντέκατου (12ου ) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.04.2022 έως 31.07.2022 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’

  1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου του Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.04.2022 έως 31.07.2022

  1.  

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - Προϋπολογισμού  έτους 2022

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης