Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ. » Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 24 Οκτωβρίου
Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 24 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ     20  –  10  –  2022  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     19740    

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου 

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο                               Δήμαρχο

Κοιν:

Πρόεδροι Δημ. Κοινοτήτων 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού»  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της  του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις της  εγκύκλιου 375/39167/02.06.2022, στις 24  Οκτωβρίου  2022 ημέρα  Δευτέρα και με ώρα 18:00, για την λήψη απόφασης  στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α.Α

ΘΕΜΑ

  1. 1.     

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης

  1. 2.     

Επικαιροποίηση – Καθορισμός Τελών 

  1. 3.     

Έγκριση παράτασης  μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Μηλίτσας Έγκριση

  1. 4.     

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.

  1. 5.     

Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Αξιολόγησης και Εγγραφών για τα ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Νικόλαος Φύκιρης